Noční proud

Noční proud je starší výraz pro nízký tarif. Mají ho odběratelé s dvoutarifní sazbou, kteří provozují energeticky náročnější spotřebiče, jako je elektrický ohřev vody nebo vytápění.

V době platnosti nízkého tarifu spotřebitel platí nižší cenu za spotřebovanou energii. V době platnosti vysokého tarifu je povinen tyto spotřebiče blokovat. Za noční proud se nízký tarif označovat proto, že pro konečné spotřebitele platil především v noci, kdy byla nižší poptávka po elektrické energii a domácí spotřebiče tento propad částečně vyrovnávaly.

Noční proud souvisí s tím, že dříve se sjednávala doba platnosti vysokého a nízkého tarifu napevno. Nyní už jsou dvoutarifové sazby výhradně variabilní a koncoví uživatelé jsou povinni blokovat náročné spotřebiče automaticky podle hromadného dálkového ovládání.