NN – Nízké napětí

Nízké napětí (nn) je jedním z napěťových stupňů, do kterých se dělí elektrické napětí podle velikosti. Toto dělení odpovídá elektrotechnickým normám. Nízké napětí má velikost od 50 V do 1 000 V.

Na základě elektronických norem a předpisů rozlišujeme podle velikosti i další napěťové stupně. Jsou jimi malé napětí do 50 V (mn), nízké napětí od 50 do 1 000 V (nn), vysoké napětí od 1 000 do 50 kV (vn), velmi vysoké napětí od 50 kV do 399 kV (vvn) a zvláště vysoké napětí od 400 do 800 kV (zvn) a ultra vysoké napětí, které je nad 800 kV.

Obecná definice elektrického napětí říká, že jde o práci vykonanou elektrickými silami při přemisťování elektrického náboje mezi dvěma body v prostoru. Elektrické napětí je veličinou označovanou značkou U. Její jednotkou jsou volty (V).

K přeměně vysokého napětí v nízké dochází v transformačních stanicích, přičemž transformátor je elektrický netočivý stroj pro přenášení elektrické energie z jednoho obvodu do jiného. To se děje pomocí vzájemné elektromagnetické indukce. Transformátory se odlišují podle počtu fází, konstrukce magnetického obvodu, použití či počtu vinutí.