Nepojistitelné sporty

Nepojistitelné sporty si každá pojišťovna určuje sama, a proto se může výčet nepojistitelných sportů u jednotlivých pojišťoven lišit. Mnohé se však shodují. Jde především o extrémní a adrenalinové sporty, horolezectví, bojové sporty, skoky na laně, speleologii, skialpinismus v určité nadmořské výšce, potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů do určité hloubky, bezmotorové i motorové létání ve vzduchu atd. Obecně lze říci, že jde o sporty, které představují pro pojišťovnu příliš velké riziko.

V případě, že se vám něco stane v rámci těchto aktivit, nebude uznaná pojistná událost, a to ani v případě, že máte cestovní pojištění.