Negawatt

Udělejme si malý exkurz do fyziky a přibližme si pojem „negawatt“. Že si z fyziky pamatujete jen na watty?

Negawatt představuje uměle vytvořenou jednotku energie a představuje množství ušetřené energie. Negawatt se rovná jednomu megawattu.

Z dané charakteristiky je zřejmé, že jde o nejšetrnější jednotku energie. V době, kdy je problematika životního prostředí palčivější než kdy jindy, je důležité se na negawatty soustředit. Dalším důvodem je i to, že cena elektřiny stoupá a je v zájmu našich peněženek jí šetřit.

Termín „negawatt“ není tak starý jako jiné fyzikální pojmy. Byl vytvořený roku 1989 experimen­tálním fyzikem A. B. Lovinsem. Tento americký fyzik se zajímal a stále zajímá o využití energie založené na úsporách, obnovitelné zdroje a další témata související s energií a jejím efektivnějším využíváním.

Tím, že negawatty jsou ušetřenou energií, jsou neměřitelné. Lze je však spočítat, a to na základě dřívější spotřeby.

Negawatty a jeho zdroje

Negawatty jsou produkovány různými způsoby, především v posledních letech se o nich více mluví a hledají se jejich nové zdroje.

Mnohé zdroje negawattů poskytují energeticky šetrné stavby, především domy s nulovouspotřebou energiepasivní domy atd. Negawatty lze získat efektivnějším vytápěním, používáním kompaktních zářivek s nižším výkonem, infrapanely a dalšími způsoby.