Následné pojistné

Následné pojistné může souviset s více druhy pojištění, nejčastěji ho používáme ve spojitosti s povinným ručení. Následné pojistné může být za rok, půl roku či za rok. Záleží na tom, jakou si dotyčný zvolí frekvenci placení povinného ručení. Splatnost následného pojistného je vždy první den daného pojistného období. V této době by mělo být zaplacené pojistné. V opačném případě má pojišťovna nárok na zaplacení úroku z prodlení.