Nahodilá událost

Nahodilá událost je neovlivnitelná vůlí pojištěnce, a pokud jsou splněné podmínky pro nahodilou událost a zároveň jsou i splněné další podmínky v pojistné smlouvě, stává se z nahodilé události pojistná událost.