MN – Malé napětí

Malé napětí představuje napěťový stupeň mající nejnižší velikost. Označuje se „mn“ a je do 50 V. Podle elektrotechnických norem a předpisů rozdělujeme elektrické napětí ještě do dalších napěťových stupňů. Jsou jimi nízké napětí (50 až 1000 V), vysoké napětí (1 000 V – 50 kV), velmi vysoké napětí (50 KV – 399 kV), zvláště vysoké napětí (400 – 800 kV) a ultra vysoké napětí (více než 800 kV).

Elektrické napětí představuje rozdíl elektrických potenciálů ve dvou bodech prostoru. Jde o veličinu s označením U. Její jednotkou jsou volty (V).

Elektrické napětí nedělíme jen podle velikosti, ale také podle změn polarity. Na základě tohoto kritéria rozlišujeme stejnosměrné a střídavé napětí. Stejnosměrné napětí může měnit pouze napětí, nikoliv svou polaritu. Střídavé napětí se časem mění s určitou periodou. Časový průběh může být různý. Většinou má sinusový průběh.

Na základě elektronických norem a předpisů rozlišujeme podle velikosti i další napěťové stupně. Jsou jimi malé napětí do 50 V (mn), nízké napětí od 50 do 1 000 V (nn), vysoké napětí od 1 000 do 50 kV (vn), velmi vysoké napětí od 50 kV do 399 kV (vvn) a zvláště vysoké napětí od 400 do 800 kV (zvn) a ultra vysoké napětí, které je nad 800 kV.