Maloodběratel elektřiny

Mezi maloodběratele elektřiny se počítají domácnosti a podnikatelé. Specifickou vlastností maloodběratelů je způsob připojení – jsou připojeni k síti nízkého napětí (do 1kV) – a způsobem měření spotřeby – klasickým elektroměrem, na rozdíl od velkoodběratelů, jejichž spotřeba se měří průběžně a kteří pro plánování spotřeby používají odběrové diagramy.

Maloodběratelé jsou rozděleni na dvě kategorie – odběratelé typu C a typu D. Odběrateli typu C jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající, používající elektrickou energii k provozu živnosti a odběrateli typu D jsou fyzické osoby, používající elektřinu k vlastní potřebě. V kategorii D se nacházejí také odběry elektrické energie související s dodávkami pro domácnosti, typicky odběry ve společných částech bytových domů.