Likvidátor

Mezi hlavní úkoly likvidátora patří přijímání a vyřizování hlášení škod, jednání s osobami, se kterými souvisí nárok na pojistné plnění (pojištěný, policie, správní orgány atd.), zajištění zpracování odborných a znaleckých posudků, navštěvování míst pojistných událostí, určení rozsahu škod atd. Prakticky zajišťuje likvidaci pojistné události.