Likvidace pojistné události

Likvidace pojistné události vede k jejímu vyřešení. Pojišťovna vyšetří pojistnou událost, během čehož zjistí, jestli byly dodržené všechny podmínky potřebné k plnění závazku. Pokud ano, dochází během likvidace pojistné události ke stanovení výše pojistného plnění a zajištění její platby.

První fází procesu likvidace pojistné události je hlášení. S tím by klient neměl otálet a měl by pojistnou událost nahlásit v době vzniku pojistné události. Jde-li o povinné ručení a je-li pojistník v roli viníka, je to jeho zákonná povinnost. Škodu je nutné nahlásit ještě před tím, než začne probíhat oprava poškození. K prvotnímu hlášení nejčastěji dochází telefonicky či elektronicky.

Druhou fází likvidace pojistné události je prohlídka. Provádějí ji specializovaní pracovníci pojišťovny, likvidátoři. Další fází je předání všech potřebných dokladů, které se liší podle pojistné události. Poslední fází je výpočet výše pojistného plnění a jeho zaslání.