Krádež

Krádež z pohledu pojištění představuje případ, při kterém je pachatelem překonaná překážka a následně je neoprávněně přisvojena pojištěná věc. Ke krádeži může dojít vniknutím do chráněného prostoru nástroji. Důležité je, že do prostoru, ve kterém byla věc ukradená, nebyl volný přístup. Pokud byly prostory nedostatečně zajištěné a zloději nemusel překonávat překážku, není možné uplatňovat nárok na pojistné plnění. Je vinou pojištěného, že si své věci dostatečně nezajistil.