Konečný zákazník

Konečný zákazník, nebo také koncový odběratel, je ten účastník trhu s elektřinou nebo plynem, který elektrickou energii nebo plyn nakupuje výhradně pro svou vlastní spotřebu od dodavatelů elektřiny nebo dodavatelů plynu. Není oprávněn energii dále prodávat. K tomu by potřeboval licenci a stal by se obchodníkem s elektřinou.

Konečným zákazníkem jsou tedy jak domácnosti, tak podnikající subjekty – maloodběratelé, tak velkoodběratelé. Z hlediska distributorů se koncový zákazníci elektřiny rozdělují na čtyři skupiny:

  • A – velkoodběratel připojený k síti na hladině velmi vysokého napětí (VVN) – od 52 kV do 400 kV
  • B – velkoodběratel připojený k síti na hladině vysokého napětí (VN) – od 1 kV do 52 kV
  • C – maloodběratel podnikatel připojený k síti na hladině nízkého napětí (NN) – od 50 V do 1 kV
  • D – maloodběratel domácnost připojený k síti na hladině nízkého napětí (NN) – od 50 V do 1 kV