Jednotarifní sazba

Jednotarifní sazba elektřiny je typ odběru elektrické energie, kdy konečný spotřebitel platí za odebranou elektřinou jeden tarif, nezávislý na době spotřeby. Je vhodný především pro menší odběry, tedy pro domácnosti a rekreační objekty bez elektrického ohřevu vody a vytápění.

Oproti dvoutarifním sazbám za elektřinu nemůže distributor elektrické energie spotřebu konečného uživatele nijak ovlivnit a musí mu v každém okamžiku rezervovat a být schopen dodat proud o velikosti nominální hodnoty hlavního jističe.

Pro domácnosti s vyšší spotřebou energie přestává být jednotarifní sazba výhodná. Dvoutarifní sazba jim umožní v určitých časech využívat levnější cenu elektrické energie. Výměnou za to požaduje distributor elektřiny blokování spotřebičů s vysokou náročností v době platnosti vysokého tarifu. Mezi tarify přepíná pomocí hromadného dálkového ovládání a reguluje tak zatížení energetické sítě.