Hromosvod

Hromosvod neboli bleskovod je zařízením, jež vytváří umělou vodivou cestu pro svedení bleskového výboje. Funkcí hromosvodu je chránit životy, zdraví a majek tím, že zabrání tomu, aby výboj blesku ohrozil budovu. Bleskovod může být spojený s konstrukcí budovy, ale je možné ho i izolovat.

Hromosvody jsou vyráběné z různých materiálů. U nás se nejvíce používá mědi, žárově zinkované oceli, slitiny hliníku či nerezavějící oceli.

Pro zajištění správné funkce hromosvodu musí mít správný počet svodů. Je-li obvod domu do šedesáti metrů, postačí dva svody. Na každých dalších započatých třicet metrů obvodu domu je nutný další svod.

Součásti hromosvodu

Hromosvod má tři hlavní součástí. Jsou jimi:

  • jímací soustavy: Zachycují blesk, takže musí jít o silné vodiče. Jsou jimi různé vodivé tyče či mříže.
  • svody: Vytváří vodivé spojené od jímajícího zařízení k uzemnění. Každý svod je připojený k vlastnímu zemniči.
  • uzemnění: Je zajištěné různými způsoby. Nejčastěji jimi jsou zemnící tyče, desky, dráty, pásky atd.

Druhy hromosvodů

Hromosvody můžeme dělit na aktivní a pasivní. První hromosvody byly pasivní a vznikly v polovině osmnáctého století. Pasivní hromosvody se také označují jako klasické či hromosvody franklinova typu.

Aktivní hromosvody se považují za bezpečnější. Využívají se spíše u větších staveb. U nich se vyplatí, protože by se u pasivních bleskosvodů muselo instalovat více svodů. Při využití aktivního hromosvodu stačí jen jeden jímač. Pro rodinné domy jde o dražší řešení.

Aktivní hromosvody mají však své četné odpůrce vycházející z toho, že neexistují doložené výsledky výzkumu, které by potvrzovaly, že aktivní hromosvody jsou skutečně bezpečnější.

Kromě toho, že se hromosvody dělí na aktivní a pasivní, dělí se také podle další kritérií. Podle jímačů je rozdělujeme na hřebenové a mřížové, podle uzemnění na náhodné, základové, obvodové a tyčové a podle svodů na náhodné a strojené.

Montáž, instalace a revize hromosvodu

Montáž a instalaci hromosvodů provádí pouze firmy s odbornou certifikací a musí se přitom řídit danými normami. Je-li firmou provedené dokončení celé hromosvodové soustavy, dostanete o tom revizní zprávu.

Je také třeba zjišťovat revizi hromosvodů potvrzující funkčnost soustavy. Jejich lhůty jsou dané v ČSN EN. Provádí se jednou za pět let. Revize spočívá ve vizuální kontrole hromosvodné soustavy, zkoušce spojů a také v měření zemního odporu. O této kontrole dostanete revizní zprávu. V případě, že byste měli pojištění dům proti zásahu bleskem, ten by vám do něj udeřil a vy jste neměli v pořádku revizi, pojistné plnění by vám nebylo vyplacené.