Hromadné dálkové ovládání (HDO)

Hromadné dálkové ovládání je systém, jehož pomocí distributor elektrické energie nebo provozovatel elektrické soustavy na dálku regulují spotřebu elektrické energie. Systém se používá u koncových zákazníků, kteří mají dvoutarifní sazbu, a má za úkol uvést do souladu ekonomický režim výroby elektřiny, optimální využití přenosové soustavy a uspokojení požadavků zákazníků.

Podle uzavřené smlouvy a podle optimálního diagramu celkové spotřeby distributor odběratele zařadí do příslušné odběrové skupiny. Pomocí hromadného dálkového ovládání pak na dálku přepíná mezi nízkým a vysokým tarifem. Regulace spotřeby tak dosahuje díky podmínce, která zavazuje uživatele v době vysokého tarifu blokovat spotřebiče s vysokou spotřebou (vytápění, ohřev vody).

Přijímací zařízení hromadného dálkového ovládání je součástí elektroměru na odběrném místě. Vysílací zařízení je umístěno v elektrorozvodnách transformujících napětí ze 110 kV na 22 kV. Signál HDO se přenáší po distribuční síti prostřednictvím impulsního kódu, na který zareagují přijímací zařízení nastavená na daný impuls a přepnou z vysokého na nízký tarif (noční proud) či naopak.

Kromě přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem u koncových zákazníků umožňuje hromadné dálkové ovládání vzdáleně spouštět systémy veřejného osvětlení, závlahové systémy, osvětlení dopravních značek atd. Efektivním využíváním přepínáním tarifů lze ušetřit mnohdy tisíce korun ročně.