Hlavní jistič

Hlavní jistič je samočinný vypínač, umístěný na odběrním místě, který při překročení nastavené hodnoty odběru přeruší dodávku elektrické energie. Překročení je možné buď přetížením, nebo při zkratu.

Distributor elektrické energie zpoplatňuje používání elektrické přípojky mimo jiné právě podle hodnoty hlavního jističe. Této hodnotě totiž odpovídá i takzvaný rezervovaný příkon – distributor elektřiny se jím zavazuje, že pokud se konečný spotřebitel rozhodne využít maximální povolený příkon, distributor mu požadované množství elektřiny bude schopen okamžitě dodat.

Hlavní jistič tedy chrání jak odběratele před úrazy či požárem při závadě na některém z elektrických přístrojů, ale zároveň chrání distribuční síť před přetížením a následnému kolapsu.

Hlavní jistič může být podle charakteristiky odběru buď jednofázový, většinou pro byty nebo rekreační objekty, nebo třífázový, většinou pro rodinné domy nebo místa, kde se používají náročnější spotřebiče (ohřev vody, vytápění).

Hodnota hlavního jističe se uvádí v ampérech. Pokud je třeba vypočíst jeho hodnotu podle maximálního očekávaného příkonu instalovaných spotřebičů, používá se výpočet P=U*I, kde P znamená celkový příkon ve wattech, U napětí v síti (standardně 220 V) a I velikost proudu, tedy hodnotu hlavního jističe. U bytu s hlavním jističem 1× 20 A je tedy možné připojit a současně zapnout spotřebiče o příkonu 4,6 kW.

U třífázových jističů se používá modifikovaný vzorec P=3*U*I. U rodinného domu s jističem 3×25 A je možné připojit a současně zapnout spotřebiče o příkonu 17, 25 kW. V tomto případě je ale třeba dbát na jejich rovnoměrné rozdělení mezi jednotlivé fáze.