Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je speciální druh pojištění, které umožňuje získat plnění z havárie, odcizení či jiné poškození provozovaného vozidla. Existují různé druhy havarijního pojištění

  • Havárie – zaviněná autonehoda
  • Krádež/Odcizení – krádež vozidla
  • Živel – zničení či poškození živlem
  • Vandalismus – zásah cizí osoby