Garanční fond

Garanční fond je fond, ze kterého se hradí především škody, který způsobil neznámý pachatel či pachatel, který neplatí pojistné. To se týká především povinného ručení.

Garanční fond je spravován Českou kanceláří pojistitelů. Jednotlivé pojišťovny do fondu přispívají členskými příspěvky. Jsou vždy stanovené na rok dopředu. Tím je zabezpečená likvidita garančního fondu.