Flotilová smlouva povinného ručení

Flotilová smlouva povinného ručení se vztahuje na více vozidel (většinou minimálně na pět). Stane-li se nějaká škoda, posuzuje se součtem všech vozidel ve flotile. Flotilové smlouvy využívají fyzické i právnické osoby vlastnící větší počet aut.

Výhodou flotilové smlouvy je, že má jednoduší a přehlednější správu povinného ručení. Pojištěný získává kompletní přehled pojistných událostí atd.

Nutno podotknout, že pojišťovny od flotilových smluv v současné době ustupují, protože se našli agentury, které právě hromadné uzavírání pojistek vkládaly do flotilových smluv. Díky tomu bylo možné dosáhnout na nízkou cenu i bez uplatnění bonusu, Cena pojištění tak může u některých zprostředkovatelů vzrůst rapidně nahoru.