Fixace ceny elektřiny

Zafixování ceny elektřiny nabízejí dodavatelé od začátku roku 2008. Jedná se o smlouvu o dodávce elektrické energie uzavřenou na dobu určitou.

Po dobu platnosti této smlouvy se dodavatel zavazuje dodávat odběrateli elektrickou energii za pevně stanovenou (fixní) cenu.