Evropský zdravotní průkaz

Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card nebo EHIC) představuje jednotnou evropskou průkazku zdravotního pojištění. Díky této zdravotní průkazce mohou občané členských států EU a dále občané států z Evropského hospodářského prostoru využívat přístupu ke službám zdravotní péče v rámci svých přechodných pobytů v zahraničí. To se týká především dovolených a služebních cest.

Je třeba si uvědomit, že Evropský zdravotní průkaz nenahrazuje cestovní pojištění. Není možné na základě průkazu zajistit repatriaci ostatků atd.

V rámci zemí, se kterými má Česká republice dohadu platí pro Čechy stejná práva a povinnosti, které platí i pro obyvatele daného státu. V některých evropských zemích je však vysoká spoluúčast, kterou byste bez vhodného cestovního pojištění museli platit také.