E.ON region

Region, ve kterém distribuuje elektrickou energii společnost E.ON Distribuce a.s., je jedním ze tří v České republice. Jedná se o území, ve kterém dříve distribuovaly elektrickou energii státní podniky Jihočeská energetika a Jihomoravská energetika.

Obě tyto společnosti převzal E.ON v roce 2003. V roce 2005 vznikla oddělením distribuce elektrické energie od výroby a obchodu E.ON Distribuce, a.s.

Jde o území pokrývající současný Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Kraj Vysočina. Hranice distribučního území se s hranicemi současných krajů stoprocentně nekryjí, protožedistribuční oblasti vycházejí z území původních sedmi krajů, které byly zrušeny počátkem devadesátých let.

V těchto regionech zajišťuje E.ON Distribuce a.s. samotný přenos elektřiny z elektrárny až kekoncovému uživateli.

Uživatel nemůže distributora změnit a cenu, kterou mu za dovedení elektrické energie od dodavatele platí, určuje každoročně Energetický regulační úřad.