Elektromobilita

Elektromobilitou označujeme pohyb uskutečňovaný na základě elektrické energie. Týká se pohybu dopravního prostředku, který při svém provozu odebírá elektrickou energii ze zásobníku ve vozidle nebo ze sítě.

U automobilů na elektrický pohon dochází k napájení z dobíjecích baterií. Baterie má chemickou energii a ta se mění na mechanickou energii, která je v pohonu auta využívaná.

Elektromobilita je alternativou k motorům, jež jsou na fosilní paliva. Tato alternativa přináší četné výhody.

Elektromobilita souvisí s různými dopravními prostředky. Jsou jimi elektrické vlaky, tramvaje, metro, trolejbusy, elektrické lodě, elektrická auta, motocykly atd. Tyto dopravní prostředky nazýváme elektromobily. První elektromobil se objevil již roku 1899. V současné době jsou moderní tzv. hybridní vozidla. Mají pohon, jenž je kombinací klasického spalovacího motoru a elektromotoru.

Dočali jsme se elektroaut, elektroskútrů a do budoucna se počítá se stále větší elektrifikací hromadné dopravy, tedy elektroautobusů..

Proč zavádět elektromobilitu?

Elektromobilita vystupuje do popředí v současné době díky mnohým výhodám, které přináší. Tou hlavní je nižší dopad na životní prostředí. Dopravní prostředky využívající elektromobilitu neprodukují žádné přímé emise. Díky tomu je možné velkou měrou zlepšit životní prostředí, a to především ve městech, kde je v důsledku husté dopravy poškozováno nejvíce.

Kromě snížení ekologické zátěže má elektromobilita i další výhody. Patří mezi ně zvýšení energetické bezpečnosti území, ale i výhodná je i ekonomicky. Dopravní prostředky využívající elektromobility mají totiž nižší provozní náklady a levnější je i jejich údržba. To je dáno tím, že elektromotor je mnohem jednodušším zařízením než spalovací motor. Pozitivem je i nižší hlučnost. Elektromotor nevydává téměř žádný hluk.