Elektrický výboj

Elektrický výboj označujeme EV a je to jev, který vniká při průchodu elektrického proudu plynem. Aby mohl elektrický proud vzniknout, musí být splněné dvě podmínky. Jsou jimi existence volných nosičů náboje a elektrická energie dodávaná do plynu. Elektrická energie se do plynu dostává různými způsoby.

Kritéria pro dělení elektrického výboje

Elektrický výboj můžeme dělit na samostatný a nesamostatný. Nesamostatný elektrický výboj probíhá jen po dobu, kdy působí ionizátor. Samostatný zůstává i po odebrání ionizátoru. Musí však vzniknout ionizace nárazem za vysoké teploty. Může dojít k přeměně skupenství do plazmy, což je ionizovaný plyn, jenž se skládá z iontů a elektronů. Představuje čtvrté skupenství hmoty.

Dále ještě rozlišujeme výboje za normálního tlaku (např. výboj jiskrový, obloukový či trsovitý) a za sníženého tlaku (např. kanálové záření, katodové záření, doutnavý výboj).

Elektrické výboje dělíme i podle mnohých dalších kritérií – podle délky trvání, tlaku, přítomnosti ionizačního činidla atd.

Konkrétní elektrické výboje

Rozlišujeme různé druhy elektrických výbojů. Těmi nejznámějšími jsou: • obloukový výboj: Jde o samostatný výboj mezi elektrodami. Je pro něj charakteristický vysoký proud a vysoké teploty. Tohoto elektrického výboje se využívá při sváření kovů, tavení atd.

  • jiskrový výboj: Jedná se o krátkodobý samostatný výboj. Vzniká mezi dvěma vodiči při vysokém napětí za atmosférického tlaku. Doprovází ho zvukové i světelné efekty. Jeho možnou podobou, kterou všichni známe, je blesk. Bleskem se vyrovnává napětí mezi dvěma mraky, ale také mezi mrakem a zemí.
  • doutnavý výboj: Je to samostatný výboj mající viditelnou složku. Pozorujeme ho ve výbojkách za sníženého tlaku a při nízkém proudu. Uskutečňuje se výbojovými trubicemi. Teplota výboje je nízká. Tento druh výboje se uplatňuje např. v tzv. doutnavkách.
  • trsovitý výboj: Nazývá se korónou. Vzniká v silně nehomogenním elektrickém poli – v okolí drátů, hrotů atd. Může ho způsobit také atmosférický tlak. Je nežádoucí na vedení vysokého napětí, protože způsobuje jeho ztráty a tím dochází k rušení televize či rozhlasu v domácnostech.
  • katodové záření: Představuje proud elektronů vycházející z katody katodové trubice.

kanálové záření: Vzniká, je-li katoda opatřená kanálem. V tomto případě pronikají kladné iony za katodu a tvoří se kanálové záření projevující se světélkováním plynu v katodě.