EIC kód

EIC kód (Energy Identification Code) slouží jednoznačné identifikace předávacích a odběrných míst v plynárenství. Jednotné číslování bylo zavedeno v rámci budování jednotného systému identifikace účastníků na trhu s energiemi v rámci celé Evropy. EIC kódy se tak používají jako identifikátory odběrných míst (obdoba EAN kódů v elektrárenství) a jako identifikátory předávacích míst mezi jednotlivými častníky trhu s plynem.

V České republice se přidělování a používání těchto kódů řídí na základě pravidel vydanýchoperátorem trhu s plynem. Kód se skládá z osmnácti znaků. Pro Českou republiku byla vyčleněna jedna číselná řada a jedna podřada.

EIC kód je svázán s odběrným místem. Při převodu smlouvy mezi zákazníky je kód převeden na nového odběratele. Při zániku odběrného místa zaniká i přidružený EIC kód a nesmí se již použít.