EAN kód

Zkratka EAN znamená European Article Number. EAN kód je jedním z mnoha druhů čarových kódů, který se dočkal masového rozšíření. Jeho typ EAN-13 je pravděpodobně nejčastěji používaným druhem čarových kódů a používá se k označování druhu zboží. Mezinárodní norma EAN byla kodifikována v roce 1976.

energetice se EAN kód používá jako unikátní identifikátor v jednotném systému číslování odběrných míst. Skládá se celkem z osmnácti číslic. Tento kód je svázán s konkrétním odběrným místem a používá se jako identifikátor ve smlouvách o dodávkách elektrické energie.

Pomocí tohoto čísla identifikují své zákazníky distributoři a dodavatelé elektrické energie. V jejich vzájemné komunikaci při dodávkách elektřiny a jejím vyúčtování má nezastupitelnou roli. Pokud máte jako koncový odběratel zaregistrováno více odběrných míst, ke každému z nich se váže vlastní EAN kód.