Dvoutarifní sazba

Dvoutarifní sazba je typ odběru elektrické energie, kdy konečný spotřebitel platí za odebranou elektřinou ve dvou tarifech, ve vysokém tarifu a v nízkém tarifu. Hodí se především pro uživatele, kteří provozují energeticky náročnější spotřebiče, jako je elektrický ohřev vody nebo vytápění.

Vzhledem k tomu, že současně spuštěné energeticky náročné spotřebiče mohou narušit stabilitu distribuční sítě, distributor elektrické energie nabízí spotřebitelům dva tarify. Výměnou za to, že v době platnosti nízkého tarifu spotřebitel platí nižší cenu za spotřebovanou energii, je povinen tyto spotřebiče v době platnosti vysokého tarifu blokovat.

Distributor přepíná mezi tarify pomocí hromadného dálkového ovládání a reguluje tak zatížení energetické sítě.

Dvoutarifní sazby jsou rozdělené podle doby platnosti jednotlivých tarifů. Standardní tarify jsou Akumulace 8, Akumulace 16, Přímotop, Tepelné čerpadlo a Víkend. Při výběru dodavatele elektřinyse mohou jejich názvy lišit, jejich typy ale určuje distributor, a tak se liší pouze názvy.

Akumulace 8 a Akumulace 16 jsou určené pro odběratele, kteří využívají elektřinu k ohřevu teplé užitkové vody a k vytápění pomocí akumulačních kamen. Nízký tarif trvá osm, respektive šestnáct hodin denně (podle tarifu).

Tarif přímotop je určen pro odběratele, kteří s elektřinou přímo vytápějí, a nízký tarif platí 20 hodin denně.

Odběratelé používající tepelné čerpadlo mají možnost požádat o tarif Tepelné čerpadlo. Nízký tarif trvá 22 hodin denně.

Specifickým „týdenním“ tarifem je Víkend určený pro rekreační nemovitosti. Nízký tarif trvá od pátečního odpoledne do nedělního večera.