Dopravní nehoda

Dopraví nehoda je situací, při níž dojde ke střetu až několika dopravních prostředků libovolného charakteru, u nichž je způsobeno poškození věci nebo lidských životů. Dopravní nehodou může být samozřejmě i havárie jediného vozu, který nabourá do jakékoliv další, pevné překážky. Jde o srážky, které vznikají především na pozemních komunikacích, případně v jiné oblasti dopravy, jako jsou železnice, lodě či letadla.

Pokud se jedná o silniční dopravní nehodu, je posuzováno především zavinění této situace, při níž dochází povětšinou k poškozování majetku třetích osob nebo vážným zraněním a úmrtí. I kvůli těmto faktorům je třeba nepodceňovat povinné ručení, které vám může být nápomocno z hlediska finančního krytí, právě při způsobení dopravní nehody.

Z hlediska zákona je osoba účastnící se dopravní nehody, povinna zastavit vozidlo, viditelně označit toto místo, kontaktovat odpovídající záchranné složky státu či Policii České republiky a nepožívat jakékoliv alkoholické nápoje. Účastníci dopravní nehody by se měli snažit zabránit v šíření dalších škod na pozemních komunikacích.

Dopravní nehoda je specifikována dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.