Dodavatel poslední instance

Dodavatel poslední instance je hlavní dodavatel sídlící v konkrétní distribuční oblasti. Právě tímto dodavatelem je zaručena dodávka energie v případě úpadku alternativního dodavatele. Proto se není třeba obávat, že by došlo k odpojení elektřiny nebo plynuCena elektřiny je pak určována podle standardního ceníku dodavatele poslední instance.