Dodavatel plynu

Dodavatel zemního plynu je společnost, která nakupuje surovinu buď doma, nebo v zahraničí. Následně ji prodává ostatním účastníkům trhu s plynem, zejména konečným spotřebitelům. Od roku 2007 je trh se zemním plynem plně liberalizovaný a svého dodavatele si mohou vybírat i domácnosti. V České republice je registrováno 144 obchodníků s plynem. Domácnostem svůj plyn nabízí 46 z nich.

Obchodníci s plynem, neboli dodavatelé, prodávají domácnostem zemní plyn za neregulované ceny. Na rozdíl od distributora si svého dodavatele může každý svobodně zvolit. Výběrem vhodného dodavatele může konečný zákazník podstatně ovlivnit cenu, kterou za plyn platí, protože neregulovaná složka tvoří na rozdíl od elektrické energie většinu celkové ceny, přibližně sedmdesát procent.

Od uvolnění trhu vstoupila na trh už více než desítka společností, které nabízejí zemní plyn domácnostem. Kromě malých alternativních dodavatelů jsou mezi nimi velké firmy, které se dosud soustředily na dodávky elektrické energie.