Dodavatel elektřiny

Dodavatel elektřiny je společnost, která nakupuje elektřinu buď doma, nebo v zahraničí. Následně ji prodává ostatním účastníkům trhu s elektřinou, zejména konečným spotřebitelům. Alternativní dodavatelé elektřiny dodávali v České republice nejprve velkoodběratelům. Od roku 2006 je trh s elektřinou plně liberalizovaný a svého dodavatele elektřiny si mohou vybírat i domácnosti.

Od roku 2006 skončila regulace cen elektrické energie. Dodavatel elektrické energie může cenu silové elektřiny nastavovat libovolně. Ke svému podnikání potřebuje pouze licenci od Energetického regulačního úřadu.

Specifickým dodavatelem elektrické energie je takzvaný „Dodavatel poslední instance “. To je subjekt na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem.

Dodavatel poslední instance přichází na řadu v případech, kdy stávající dodavatel pozbyl schopnost dodávat elektřinu – dostal se do technických problémů, přišel o licenci nebo náhle ukončil činnost.

Dodavatel poslední instance by současně měl být pojistkou pro malé zákazníky a domácnosti, kteří mají právo volby svého dodavatele elektřiny, avšak z různých příčin dodavatele na trhu s elektřinou nenalezli.