Doba vzniku pojistné události

Doba vzniku pojistné události označuje dobu, ve které nastala skutečnost, která umožňuje pojištěnému nárok na zaplacení škody. Jde o dopravní nehodu (havarijní pojištění či povinné ručení), ale i o další události dle konkrétního pojištění.

V rámci povinného ručení je dobou vzniku pojistné události okamžik, ve kterém způsobíme nebo ve kterém nám byla způsobená škoda v souvislosti s dopravní nehodou, úrazem nebo jinou událostí, pro kterou se vztahuje zřízené pojištění.