Distributor plynu

Distributor plynu je společnost, která se zabývá distribucí zemního plynu z předávacích míst přepravní soustavy či podzemních zásobníků prostřednictvím distribuční soustavy ke konečnému spotřebiteli. Od roku 2007 byly v České republice rozděleny velké plynárenské společnosti na obchodní a distribuční část a obchod s plynem byl plně liberalizován.

Provoz distribučních soustav, obsahujících jak vysokotlaké, tak středotlaké a nízkotlaké rozvody plynu, se financuje prostřednictvím regulované složky ceny za dodávku zemního plynu. Tyto ceny na jednotlivých distribučních oblastech každoročně určuje Energetický regulační úřad.

Stejně jako v energetice, bylo území České republiky dříve rozděleno podle původních osmi krajů, kde každý z nich měl vlastní plynárenskou společnost. Kraje zanikly na počátku devadesátých let minulého století a do jednotlivých plynárenských společností vstupovali zahraniční partneři.

Největším distributorem plynu je společnost RWE. Prostřednictvím RWE GasNet provozuje distribuční sítě bývalé Západočeské plynárenské, Středočeské plynárenské a Severočeské plynárenské. RWE má dále podíl ve společnostech VČP net, dříve Východočeská plynárenská, SMP net, dříve Severomoravská plynárenská, a JMP net, dříve Jihomoravská plynárenská. Tyto sítě jsou od roku 2014 spojeny do jedné.

Dalšími distributory jsou E.ON Distribuce, dříve Jihočeská plynárenská, a Pražská plynárenská distribuce.