Distributor elektřiny

Distributor elektrické energie je subjekt, který zajišťuje fyzický přenos elektřiny k zákazníkovi. Je tedy součástí řetězce dodávky elektřiny. V ČR je distribuce zajišťována společnostmi

ČEZ distribucí, PRE distribucí a E.ON distribuce. Území distribuce jsou logicky rozdělené.