Distribuční soustava

Distribuční soustava je součást energetické sítě. Společně s elektrickou přenosovou soustavou tvoří systém zařízení, která zajišťují fyzický přenos elektrické energie od výrobce před obchodníka ke konečnému spotřebiteli.

Zatímco přenosovou soustavou se rozumí část od výrobce, tedy z elektrárny do rozvoden, a její funkcí je především přeprava energie ve velkých objemech na delší vzdálenost, distribuční soustavou se rozumí elektrická síť od velkých rozvoden ke konečnému spotřebiteli.

Provoz přenosové soustavy zajišťuje v České republice státem stoprocentně vlastněná společnost ČEPS. Provoz distribuční soustavy zajišťují tři regionální distributoři PREdistribuce, a.s., ČEZ Distribuce, a.s. a E.ON Distribuce, a.s.

Hranice distribučních soustav jsou u nás dány hranicemi původních osmi krajů, které zanikly na začátku devadesátých let. Každý z těchto krajů měl vlastní distribuční společnost. Při privatizaci získala společnost PRE Pražskou energetiku, E.ON Jihočeskou a Jihomoravskou energetiku a ČEZ získal ostatních pět krajských distributorů. Vznikly tak celkem tři distribuční regiony.