Daň z elektřiny

Zdanění elektrické energie je dáno zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, konkrétně jeho čtyřicátou sedmou částí. Povinnost zavést toto zdanění znamenal pro Českou republiku samotný vstup do Evropské Unie. Zavést systém zdaněné elektřiny vyplývá z ustanovení směrnice Rady 2003/96/ES o zdanění energetických produktů a elektřiny, a dále ve znění směrnice Rady 2004/74/ES.

Daň z elektřiny je uplatňována na veškerou vyrobenou elektřinu s výjimkou elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů energie a s výjimkou elektřiny používané v některých energeticky náročných průmyslových odvětvích. Daň z elektřiny je obdobně jako daň z přidané hodnoty hrazena za finální produkt, tedy konečnými odběrateli.

Aktuální sazba daně je dána zákonem a může být nepravidelně upravována. Konečný zákazník je od placení daně osvobozen v případě, že odebírá elektřinu od dodavatele, který prodává elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů energie.