Činný výkon

Činný výkon (P) představuje reálnou složku střídavého elektrického proudu v obvodu. Jeho jednotkou jsou watty (W). Jde o výkon střední hodnoty, který se přenáší od zdroje ke spotřebiči. Ve spotřebiči se mění na jiný druh energie – teplo.

Platí, že čím menší je fázový rozdíl mezi napětím a proudem v obvodu, tím větší je činný výkon střídavého proud.

Další pojmy související s činným výkonem

S činným proudem se setkáme u obvodů střídavého proudu. Rozlišujeme ještě:

  • jalový výkon: Elektrický výkon, který nekoná práci. Teče mezi zdrojem a zátěží, tj. elektrickým přístrojem či spotřebičem.
  • deformační výkon: Označuje se D a udává se ve voltampérech.
  • zdánlivý výkon: Představuje teoretickou horní maximální hranici elektrického výkonu elektrického střídavého proudu.