Chronické onemocnění

Chronické onemocnění nevzniká na dovolené a u pojišťoven ho nelze považovat za důvod pojistného plnění. Pojišťovny však umožňují pojistné plnění v případě, že jde o stabilizované chronické onemocnění.

Stabilizovaným chronickým onemocněním se rozumí nemoc, která existovala při vzniku pojištění, ale její stav určitou dobu před odjezdem (to má každá pojišťovna jinak, cca 6 měsíců až rok) nenaznačoval, že by mohla nemoc v průběhu cesty propuknout tak, že by dotyčný musel vyhledat lékaře.