ČEZ region

Region, ve kterém distribuuje elektrickou energii společnost ČEZ Distribuce, a.s., je největším ze tří v České republice. Zahrnuje severní a západní část země. Jedná se o území, ve kterém dříve distribuovaly elektrickou energii státní podniky Západočeská energetika, Severočeská energetika, Středočeská energetika, Východočeská energetika a Severomoravská energetika.

Společnost ČEZ, a.s. převzala tyto distribuční společnosti v roce 2003. Dceřiná společnost ČEZ Distribuce, a.s. vznikla oddělením distribuce od výroby, obchodu a dalších služeb v říjnu 2005.

Jde o území pokrývající současný Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj. Hranice distribučního území se s hranicemi současných krajů stoprocentně nekryjí, protože distribuční oblasti vycházejí z území původních osmi krajů, které byly zrušeny počátkem devadesátých let.

V těchto regionech zajišťuje ČEZ Distribuce, a.s. samotný přenos elektřiny z elektrárny až ke koncovému uživateli.

Uživatel nemůže distributora změnit a cenu, kterou mu za dovedení elektrické energie od dodavatele platí, určuje každoročně Energetický regulační úřad.