Cestovní pojištění

Cestovní pojištění nás chrání při zahraničních cestách. Lidé si ho sjednávání při soukromých i služebních cestách. Základní produkt cestovního pojištění chrání pojištěného před náklady na úhradu léčebných výloh v případě onemocnění či úrazu v zahraničí. Výlohy na léky, ale i léčení, popřípadě převoz by se bez cestovního pojištění mohl vyšplhat na nepřiměřenou částku, která by mohla přesahovat i statisíce korun. Proto, i když není cestovní pojištění povinné, měli by lidé cestující do zahraničí produkt pečlivě zvážit.

Cestovní pojištění je možné zřídit na různě dlouhou dobu, a to od jednoho dne do jednoho roku. Rozlišujeme několik typů cestovního pojištění. Jsou jimi cestovní pojištění pro turistické cesty, cestovní cesty či cesty spojené s aktivním sportem. Od druhu pojištění se odvíjí výše pojistného.

Cestovní pojištění je možné koupit samostatně, ale také je součástí některých platebních karet. V tom případě by majitele této platební karty mělo zajímat, na jaká rizika se pojištění vztahuje a bude-li pro jeho účely toto cestovní pojištění dostatečné. Většina pojišťoven má stanovené limity plnění, tj. částku, do které bude škoda vyplacená. V případě, že by škoda byla vyšší, než je sjednaný limit, bude muset klient zbylou část zaplatit ze svého.

Kromě základního cestovního pojištění si může klient sjednat i mnohé druhy doplňkových připojištění podle možných rizik.