Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů byla zřízená na základě zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jde o profesní organizaci pojišťoven, které mají povolené uzavírat povinná ručení.

Základní činností ČKP je spravovat garanční fond a provozovat hraniční pojištění. Hraniční pojištěníse uzavírá při vstupu vozidla z cizí země na území České republiky. Uzavírá se zaplacením pojistného.

Další funkcí ČKP je provozování informačního střediska. Uchovává a poskytuje vybrané údaje, které souvisí s povinným ručením. Data směřuje do Centrálního registru vozidel. Zde dochází k porovnání s daty registrovaných vozidel. Z dalších činností ČKP si jmenujme úkoly související s členstvím v Radě kanceláří, uzavírání dohod s kancelářemi pojistitelů cizích států atd. Úkolem ČKP je také řešit případy nehod, ve kterých došlo k újmě na zdraví či k usmrcení osob způsobených nezjištěnými pachateli. oficiální stránky kanceláře: http://www.ckp.cz/