Centrální registr vozidel

Oficiální databáze provozuschopných vozidel slouží k ověřování a registraci všech vozidel na území ČR. Provoz Centrálního registru vozidel je od července 2012 plně v kompetenci Ministerstva dopravy. Aktuálně registruje téměř 7,5 milionu provozovaných vozidel. Registr vozidel eviduje vozidla a vlastníky či provozovatele těchto vozidel. Každý správní obvod má svůj úřad, kde se musí vlastník či provozovatel zaregistrovat. To je dáno podle svého trvalého bydliště, popřípadě podle sídla firmy.

Člověk, který registruje vozidlo, musí mít před touto registrací již sjednané povinné ručení. Průkazným dokladem, který při registru vozidla předkládá, je „zelená karta“.