Bonus

Bonus představuje slevu na pojistném, kterou získává klient za období bezeškodního průběhu. Stanovení tohoto období je věcí konkrétní pojišťovny. Nejčastěji však jde o dobu dvanácti měsíců. Opakem bonuse je malus. U některých pojišťoven získá klient bonus i za přislíbení bezeškodního průběhu. Pokud však v této době způsobí dopravní nehodu, musí bonus vrátit zpět pojišťovně. Základní myšlenkou bonusového systému je zvýhodnit řidiče, kteří nezpůsobují dopravní nehody, tedy ty, kteří jezdí opatrně.

Bonus se týká i předešlého pojištění, které sahá až do roku 2000. Za každý rok bezeškodního období získá klient slevu (bonus) 5% z povinného ručení. Maximální výše bonusu je 50%. V případě, že se stane škodní událost, kterou zaviní klient, bude mu odečtený určitý počet měsíců od bezeškodního období. Jde nejčastěji o období dvou let (24 měsíců). Pokud se klient dostane do mínusových hodnot, nedostane bonus, ale malus.

Právě bonus bude v dnešní době jedna z hlavních složek, která bude povinné ručení snižovat. Totéž platí i pro ceny havarijního pojištění.