Besip

BESIP je hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR. Název subjektu je zkratkou (BEzpečnost SIlničního Provozu). Je součástí Ministerstva dopravy ČR. BESIP má 14 krajských koordinátorů – na každý kraj v ČR jednoho.

Hlavní cíl BESIP vychází z názvu organizace – bezpečnost silničního provozu. Organizace si stanovila za cíl snižovat svými aktivitami počet usmrcených osob v silničním provozu následkem dopravních nehod. Dílčím cílem pro období 2011 – 2020 je snížit počet usmrcených osob na úroveň průměru států EU.

Historie BESIP

Počátky koordinačního orgánu BESIP spadají do roku 1963. Souvisí s nárůstem počtu tragických důsledků autohavárií. Proto vznikla „Meziministerská koordinační komise pro bezpečnost silničního provozu“ a roku 1937 vznikl výkonný orgán nesoucí zkratku BESIP. V tuto dobu nebyl výkonný orgán součástí Ministerstva dopravy ČSSR. Od roku 1999 se stal BESIP součástí Ministerstva vnitra ČR a v roce 2000 byla agenda převedená pod Ministerstvo dopravy a spojů ČR, které bylo v roce 2003 přejmenováno na dnešní Ministerstvo dopravy ČR.

Činnost BESIP

BESIP se zaměřuje na dopravní výchovu pro děti, ale i na preventivně dopravně-bezpečnostní kampaně zacílené na všechny účastníky, kterých se týká bezpečnost silničního provozu – tedy všech. Šíří také informace o bezpečnosti silničního provozu a osvědčených postupech v této oblasti.

V rámci svých aktivit připravila organizace i BESIP videa, tzv. „besipky“. Jedná se o BESIP videa s instruktážním charakterem. „Besipky“ jsou vedené ve výchovném duchu.

BESIP dopravní výchova má ve svém programu mnohé osvětové aktivity. Dopravní výchova je zaměřena na děti všech věkových kategorií, od předškoláků až po studenty vyšších vzdělávacích stupňů.

BESIP dopravní výchova má za cíl učit děti bezpečnosti a ohleduplnosti v silničním provozu. Od roku 2013 je dopravní výchova dokonce součástí Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání.