Akutní onemocnění

Vymezení akutního onemocnění je velmi důležité, protože se na něj vztahuje cestovní pojištění. Vztahuje se pouze na akutní onemocnění. Pojišťovny vyjímají chronické onemocnění z nároku na pojistné plnění.

Akutní nemoc tak musí nastat v průběhu trvání cestovního pojištění. Tato nemoc nesmí propuknout ještě před zahraniční cestou. Pokud fyzická či psychická nemoc propukla před vznikem cestovního pojištění, nevzniká nárok na pojistné plnění.