Jak je možné, že se ceny u jednotlivých dodavatelů liší?

Dodavatelé energií mají různé režijní náklady. Jejich cenu také ovlivňuje to, jak dlouho nakupují energii dopředu. Všechny parametry ceny, které se mohou lišit u jednotlivých dodavatelů, spadají pod regulovatelnou část ceny. Neregulovatelná složka ceny je u všech dodavatelů stejná. Tvoří ji samotná energie.