Jak dlouho změna dodavatele trvá?

Doba, po kterou probíhá změna dodavatele, je dána výpovědní lhůtou, která trvá zpravidla tři měsíce. Délka výpovědní lhůty se může u konkrétního dodavatele lišit.