Jak často se mění ceny a kdy?

Ceny elektřiny se mění jednou za rok. U plynu dochází ke změně čtyřikrát ročně. Není to vždy pravidlem. Může nastat výjimka.