Praha

Praha je hlavním městem České republiky. Rozkládá se na ploše 496 km² a žije zde přes 1,2 milionů obyvatel. Prahu najdeme mírně na sever od středu Čech. Je samostatným krajem. Městem protéká Vltava. Jaká je cena služeb v Praze? Jaká je cena elektřiny v Praze? Jak se pohybuje cena plynu v Praze? My vám to spočítáme!

Chcete vyrazit na víkend do Prahy? Praha je sídlem prezidenta republiky, vlády a mnohých státních orgánů, ale i významných firem. Najděte ubytování v Praze.

Prahu můžeme dělit katastrálně. Má 112 katastrální území, ale lze ji členit i územně. Nejvýznamnější čtvrti Prahy jsou Staré Město Nové Město, Hradčany, Vyšehrad, Smíchov, Karlín, Vysočany, Žižkov, Nusle a mnohé další. Další členění Prahy je správní a samosprávní. Má 57 samosprávných městských částí.

Kromě jiného je Praha významnou městskou památkou rezervací. Její historické jádro je od roku 1992 zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Z nejvýznamnějších památek Prahy si uveďme Pražský hrad, Strahovský klášter, Palác Kinských, Schwarzenberský palác, Staronovou synagogu, Národní divadlo, Karolinum, Národní muzeum, Staroměstské náměstí, Letohrádek Hvězda a další kostely, paláce, kláštery atd.