Lumen Energy a.s.

Lumen Energy a.s. vznikla v roce 2005 jako součást nadnárodní holdingové společnosti Lumen International. Domácnostem nabízí elektrickou energii od roku 2006, zemní plyn od roku 2008. Společnost sídlí v Praze, služby nabízí po celé republice. Mezi alternativními dodavateli elektrické energie patří k těm větším.

Elektrickou energii nabízí v jednom základním tarifu, rozděleném podle hodnoty jističe a typu odběru. Zemní plyn zpoplatňuje pouze podle roční spotřeby, a to celkem ve třinácti pásmech.

O zákazníky společnost usiluje nižšími sazbami za silovou elektřinu a spotřebovaný plyn.

Zkrácené všeobecné podmínky.